Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK 10

Våre systemer har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømning.

Systemene kjennetegnes ved en høy grad av fleksibilitet som tilgodeser både den prosjekterende og den utførende.

REDAir - utvendige fasader

Med REDAir som isolajonssystem er det ingen begrensninger når bygningens utvendige fasader skal designes. La kreativiteten flyte og inspirasjonen få fritt spillerom. Det enkelte prosjekt kan designes slik man ønsker. Lek med form, farve og struktur på nye måter og flytt grensene for det muliges kunst. Kombiner overflater og materialer i nye uttrykksformer og gi fremtidige brukere av bygningen en helt ny ramme for deres aktivitet.

Uansett hva skisseprosjektet starter med, og detaljprosjektet ender ut i, vil REDAir FLEX kunne danne det best mulige grunnlag for en optimal prosess.

Grunnlaget for REDAir FLEX er en spesialutviklet plate i format 600 x 1000 mm med flex-sone på to sider. Videre består systemet av lekt, spesialutviklede skruer, skiver og bor.

Les mer om REDAir

Torvtak som kompakt tak

Løsningen med torvtak som kompakt tak har lange tradisjoner. Oppbygningen av gamle torvtak var i prinsippet en kompaktløsning – det vil si en omvendt takløsning med tettesjikt på undersiden av det isolerende sjiktet.  Den videreutviklede løsningen med torvtak som kompakt tak (ROCKTORV®) fra AS ROCKWOOL gir en fullgod løsning når det gjelder dagens krav til varmeisolering.

Løsningen gjør at problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås. Den enkle utførelsen byr på mange fordeler:

  • Utvendig tettesjikt, luft- og damptetting blir ett og samme sjikt.
  • Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil.
  • Bygget kommer raskere under tak.
  • Eventuelle lekkasjer kan oppdages på et tidligere tidspunkt og er enkle å lokalisere.

ROCKVEGG® - utvendig isolasjon på vegger i nye bygg

ROCKVEGG® - utvendig isolasjon på vegger i nye bygg

ROCKVEGG er basert på den unike ROCKVEGG platens spesielt varmeisolerende og kuldebroreduserende egenskaper. ROCKVEGG brukes som utvendig isolasjon på vegger i nye bygg og til rehabilitering. Platene festes ved hjelp av ROCKFAST® avstandsholdere som erstatter utlekting. Brukt sammen med ROCKWOOL Vindsperre oppnås en helt vindtett isolasjonsløsning med få skjøter og uten kuldebroer. Dette gir en optimal isolasjonsløsning uten unødig varmetap. ROCKVEGG er derfor ideelt når det gjelder å oppnå de nye byggeforskriftenes krav.

De gode varmeisolerende egenskapene i ROCKVEGG gjør at denne platen sammen med en 173 mm ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® oppfyller kravet til en U-verdi på 0,18 W/m2K. Dermed oppnås en mindre konstruksjon-tykkelse med tynnere stenderdimensjoner og bedre arealutnyttelse enn ved en tradisjonell løsning.

Les mer om ROCKVEGG

ROCKTETT® - for lufttetting av skjøter og gjennomføringer

Lufttetthet stiller krav til utførelsen av skjøtene i konstruksjonen og bruk av egnede materialer som gir gode tetteløsninger. Myndighetene kan kreve lufttettheten testet og det kan forventes at mange byggherrer etter hvert vil stille krav om at dette blir gjort.

ROCKTETT er et sortiment med spesielt utvalgte produkter for lufttetting av skjøter og gjennomføringer. Alle produktene i sortimentet fungerer sammen.

Les mer om de enkelte produktene som inngår i systemet - ROCKTETT Klimasystem.

Kom i kontakt med teknisk service