Nybygg - TEK 10 byggeforskrifter

Konstruksjoner som oppfyller energikravene ved nybygg.

Energikravene

Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.

Merk: Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering.

Nå kan du enkelt og raskt beregne u-verdier, samt finne varmetapet i bygningen

Beregn U-verdien for bygnings-konstruksjoner. Det er også mulig å evaluere en bygning mot de gjeldene byggeforskriftene i TEK10.

U-verdi energiprogram av bygninger

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Oversikten viser minimums U-verdi og tilhørende isolasjonstykkelser for ulike bygningsdeler som følge av de nye energikravene som er innført.Tabellen  viser oppgraderte u-verdier i henhold til nye energikrav i TEK 10 gjeldende fra 1. januar 2016. De oppgitte tykkelsene er bare veiledende og kan variere i forhold til konstruksjons-oppbygging og type isolasjon som er brukt.
EnergitiltakGenerelt og
hytter 
> 150m2
Minstekrav og
hytter 
< 150 m2
Bygning med
laftede
yttervegger
Hytter med laftede
yttervegger
< 150 m2

Tak

U≤ 0,13 W/m2K
(Kaldt loft 300 mm)
(Sperretak heltre 350 mm)

U≤ 0,18 W/m2K
(Kaldt loft 210 mm)
(Sperretak heltre 250 mm)

U≤0,13 W/m2K
(Kaldt loft 300 mm)
(Sperretak heltre 350 mm)

U≤0,13 W/m2K
(Kaldt loft 300 mm)
(Sperretak heltre 350 mm)

Yttervegg

U≤ 0,18 W/m2K
(Bindingsverk 250 mm)

U≤ 0,22 W/m2K
(Bindingsverk 200 mm)

≥ 8“ laft

≥ 8“ laft

Gulv på
grunnen og
mot det fri 
1

U≤0,10 W/m2K
(Gulv på grunn 300 mm)
(Bjelkelag mot
kryperom 400 mm)

U≤ 0,18 W/m2K
(Gulv på grunn 150 mm)
(Bjelkelag mot
kryperom 200 mm)

U≤ 0,10 W/m2K
(Gulv på grunn 300 mm)
(Bjelkelag mot
kryperom 400 mm)

U≤ 0,15 W/m2K
(Gulv på grunn 180 mm)
(Bjelkelag mot
kryperom 250 mm)

Vinduer/
dører/
glass

U≤ 0,8 W/m2K

U≤ 1,6 W/m2K

U≤0,8 W/m2K

U≤ 1,2 W/m2K

1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene. Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering.
Hytter < 70m2 er fritatt for energikrav.

 

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service