Laftet yttervegg med isolert bindingsverk

U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®Laftevegg
145 mm200 mm
73 mm0,350,31

98 mm

0,290,27
123 mm0,250,23
148 mm0,220,21

Stendere cc 600 mm.Verdiene gjelder både for innvendig og utvendig isolering.

Verdt å vite:

  • Ved innvendig isolering bør det settes opp en vindsperre dersom veggen ikke er lufttett. Deretter bindingsverk med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE, ROCKTETT® Dampsperre og innvendig kledning.
  • Ved utvendig isolering benyttes først en vindsperre mot lafteveggen, og deretter utlekting med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE og en ny vindsperre før kledningen. Den ytterste vindsperren skal være mer diffusjonsåpen enn den indre.

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Kom i kontakt med teknisk service