Gulv på grunn - fritidsboliger

Gulv på grunn

U-verdi (W/m2K)
Terreng avIsolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss
80 mm100 mm150 mm200 mm250 mm
Leire0,220,190,150,130,11
Sand/grus0,240,210,170,140,12
Fjell0,280,250,180,150,12

Forutsetter bruk av 600 mm ringmurselement, og ROCKWOOL MARKPLATE® tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. Ringmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS 3031.

MERK: 
Ved bløt grunn legges det ut en fiberduk, og deretter minimum 100 mm drenerende masser bestående av pukk e.l. Isolasjon av ROCKWOOL Støpeplate Pluss legges ut på de drenerende masser med en 0,2 mm PE-folie (fuktsperre) på oversiden.

Les mer om gulv på grunn

Gulv på grunnen med tilfarere

 

U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss og opplekting med 48 mm FLEXI A-PLATE
Isolasjonstykkelse:Terreng
LeireSand/grusFjell
80 mm0,170,190,21
100 mm0,160,170,19
150 mm0,130,140,15
200 mm0,110,120,13

Forutsetter bruk av 600 mm Ringmurselement og MARKPLATE® tykkelse 50 mm, bredde 600 mm.

Verdt å vite:

          • Ringmurselement har kuldebroverdi 0,01 W/mK som skal regnes med separat ved beregninger i h t. NS 3031..
          • Les mer 
her

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Kom i kontakt med teknisk service