Fritidsboliger og hytter (energikrav)

Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK10 for hytter og fritidsboliger.

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger

For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 70 m2 og 150 m2 BRA. For hytter over 150 m2 BRA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger.

Laftede hytter

Bygging av laftede hytter er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med laftede vegger. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritidsboliger.

Energitiltak

Hytter ≥150 m2

Hytter < 150 m2

Hytter med laftede
yttervegg ≥150m2

Hytter med laftede
yttervegg < 150m2

Tak

 U=0,13W/m2K
(Kaldt loft 30 cm)
(Sperretak heltre 35 cm)

U=0,18 W/m2K
(Kaldt loft 21 cm)
(Sperretak heltre 25 cm)

U ≤ 0,13W/m2K
(Kaldt loft 30 cm)
(Sperretak heltre 35 cm)

U≤ 0,13W /m2K
(Kaldt loft 30 cm)
(Sperretak heltre 35 cm)

YtterveggU=0,18 W/m2K
(Bindingsverk 25 cm)
(ROCKVEGG® 22 cm)
U=0,22 W/m2K
(Bindingsverk 20 cm)
(ROCKVEGG® 17 cm)
U=0,60 W/m2K
U=0,72 W/m2K
Gulv på grunnen 
og mot det fri
U ≤ 0,10 W/m2K
(Gulv på grunn 30 cm)
(Bjelkelag mot kryperom 40 cm)
U=0,18 W/m2K
(Gulv på grunn 15 cm)
(Bjelkelag mot kryperom 20 cm)
U ≤ 0,10 W/m2K
(Gulv på grunn 30 cm)
(Bjelkelag mot kryperom 40 cm)
U≤ 0,15 W/m2K
(Gulv på grunn 20 cm)
(Bjelkelag mot kryperom 25 cm)
Vinduer/ dører/glass
U ≤ 0,80 W/m2K
(3-lags vindu med lavemisjonsbelegg
og gassfylling,
U≤ 1,2 W/m2K
(2- 3 lags vindu)
U ≤ 0,80 W/m2K
(3-lags vindu med lavemisjonsbelegg
og gassfylling.
U≤ 1,2 W/m2K
(2- 3 lags vindu)
KuldebroverdiSmåhus max
0,05 W/m2K
Andre max
0,07 W/m2K
---
Varmegjenvinning≥ 80 %
varmegjenvinning
---
Luftlekkasjer
luftvekslinger/time 
v/50Pa
≤ 0,6≤ 1,5≤ 4,0≤ 4,5

 

  • Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering.
  • Hytter < 70 m2 er fritatt for energikrav.
  • U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad:
  • Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene.

 

 

Byggeforskriftene skjerper energikravene i nybygg

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Kom i kontakt med teknisk service