TEK 10 - byggeregler

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

Byggeforskriftene i TEK 10 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø og energi.

Ved om- og påbygging samt nybygging må det alltid tas hensyn til TEK 10.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service