Error rendering content
Bruker du ROCKWOOL steinullisolasjon ved en renovering, oppnår du et sikkert og komfortabelt hjem hvor brannsikkerhet, energieffektivitet og støyreduksjon er ivaretatt. Alle viktige faktorer for å oppnå et bærekraftig bygg.
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.
ROCKWOOL produkter er laget av naturlig stein og kan resirkuleres om og om igjen. Vi kan derfor lage nye produkter, av gamle produkter- om og om igjen.