Reduksjon i CO2-utslipp
0

Avfallsreduksjon
0

Mer resirkulert steinull i året
0

Nyheter

Spørsmål og svar

FAQ

Hvorfor elektrifiserer ROCKWOOL fabrikken i Moss?

ROCKWOOLs isolasjonsprodukter har en viktig positiv innvirkning på klimaendringene. I 2017 solgte ROCKWOOL bygningsisolasjon som i sin levetid vil spare globalt tilsvarende de årlige karbonutslippene til Danmark, Norge og Sverige til sammen. ROCKWOOL vil fortsette å maksimere energien og karbonutslippet spart gjennom bruk av produktene. I tillegg forpliktet ROCKWOOL seg i 2016 for å starte avkarboniseringen av fabrikkene sine på bakgrunn av et mål om å redusere karbonutslipp med 20 prosent i 2030 sammenlignet med nivået fra 2015. Konverteringen til elektrisitet på fabrikken i Moss er et steg mot å oppfylle denne forpliktelsen. ROCKWOOL søker alltid den mest bærekraftige løsningen som lar seg gjennomføre økonomisk ved bygging eller omlegging av fabrikker.

Vil elektrifiseringen av fabrikken føre til mindre støy for lokalsamfunnet?

Elektrifiseringen av fabrikken vil senke støynivået forbundet med produksjonen på grunn av mindre transport av råmateriale på området. Som del av dette prosjektet flyttes lageret fra havnen inn til lydisolerte lokaler på fabrikkområdet. På den måten utsettes naboene for mindre støy og støv.

Hvor lang tid vil omleggingen ta?

Hele prosjektet vil vare i rundt to år, med oppstart i 2019 og ferdigstillelse i 2021. Selve installeringen av ny elektrisk ovn vil ta tre måneder, fra mai til august i 2020. 

Hvordan påvirkes naboer av dette?

Under installeringsfasen fra mai til august 2020 vil det være noe økt støynivå. Etter det forventes mindre støy og støv. ROCKWOOL tar alle henvendelser på største alvor og vil adressere dem raskt. Naboer vil holdes løpende oppdatert om prosessen på denne nettsiden og på ROCKWOOLs Facebook-side.

Hva skjer med ansatte som jobber på fabrikken?

Elektrifiseringen får ingen konsekvenser for de ansattes arbeidsforhold, og de tre månedene produksjonen holder stengt (mai-august 2020) kombineres med ferieavvikling.

Hvordan reduserer den nye teknologien avfall fra produksjonen og muliggjør resirkulering av gammel steinull?

To av målene ved prosjektet er å redusere eget avfall tilknyttet produksjonen og resirkulere gammel steinull fra byggeplasser i Norge. Den nye elektriske ovnen kan ta i bruk råmateriale av langt mindre størrelse enn tidligere som gjør smelteprosessen langt lettere, krever mindre oksygen, og muliggjør innblanding av avfall fra produksjonen og gammel steinull fra markedet.

På den måten vil ROCKWOOL bidra til sirkulærøkonomien i Norge.

Hva er dagens nivå på CO2-utslipp fra fabrikken i Moss og hvordan vil omleggingen av produksjonen påvirke dette?

CO2-utslippene fra fabrikken er offentlig informasjon på www.norskeutslipp.no. ROCKWOOL fabrikken i Moss sitt CO2-utslipp var i 2016 på 30.000 tonn CO2, og i 2017 på 40.000 tonn. Med den nye teknologien vil CO2-utslipp fra fabrikken reduseres med 80 prosent som vil gi en mer klima- og miljøvennlig produksjon. 

Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL