Etterisolering av loft, yttervegger og tak – få et tilbud!

Isolering av yttervegger, tak og kalde loft er en enkel, billig og effektiv form for etterisolering. Isolering sikrer en bedre bokomfort uten trekk fra kalde vegger og reduserer utgiftene til oppvarming betraktelig.

Om ROCKWOOL autoriserte blåseentreprenører:

En korrekt og effektiv isolering avhenger både av materialet og av arbeidets utførelse.

AS ROCKWOOL stiller strenge krav til utførelsen av isoleringsarbeidet. Kun utvalgte firmaer har etter en grundig utdannelse fått autorisasjon til blåsing av ROCKWOOL steinull. Disse firmaene er også spesialister i andre etterisoleringsoppgaver. Alle autoriserte blåseentreprenører er underlagt en løpende stikkprøvekontroll av AS ROCKWOOL.

Finn en blåseentreprenør