Inspirasjon til huseiere

Derfor bør du etterisolere

Oppvarming og avkjøling står for det største energiforbruket i bygninger og utgjør to tredjedeler av et byggs totale energiforbruk. Det meste av denne energien går til spille som følge av utilstrekkelig isolasjon. Få et innblikk i hvorfor det kan lønne seg å etterisolere.

I  forbindelse med en energirehabilitering av  boligen er det derfor avgjørende at man først reduserer det faktiske energiforbruket så mye som mulig og reduserer varmetap og CO2-utslipp maksimalt. Ut fra en økonomisk betraktning skal dette helst skje gjennom en investering med kortest mulig tilbakebetalingstid.

Finn nærmeste forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you