Miljømessige fordeler ved å isolere med ROCKWOOL

Production line, ROCKWOOL insulation

ROCKWOOL isolasjon bidrar til å spare betydelig  mer energi enn hva som forbrukes i produksjon.

Rehabilitering av bygninger  er et viktig bidrag til kostnadseffektiv energisparing i samfunnet vårt.

Potensialet er  stort i Norge. Beregninger viser at ca. 700.000 boliger  i Norge har behov for oppgradering men kun 2 % av disse rehabiliteres hvert år og nærmere  1 % foretar tiltak  rettet mot varmetap.

ROCKWOOL isolasjon har innvirkning på energibesparelsen i et bygg. En solid bygningskropp med ROCKWOOL isolasjon bidrar til mindre varme- og kuldetap og reduserer behovet for oppvarming og kjøling.  Resultatet er spart energi, lavere energibehov og mindre utslipp.

Spart energi kan frigjøres til andre deler av samfunnet. Energieffektive bygninger er en viktig del av det grønne skiftet.