Den mest effektive måten og redusere bygningers energiforbruk er en godt isolert bygningskropp

Våre bygninger bruker mye energi:

  • Bygningsmassen  forbruker i dag ca. 80TWh hvor halvparten av forbruket skjer  i boliger. Dette inkluderer elektrisitet, fjernvarme, ved, pellets, olje og gass.
  • Over 3/4 av forbruket anvendes til til oppvarming og kjøling
  • Samlet elektrisitetsbruk i bygninger i Norge forventes å utgjøre i overkant av 69,3 TWh i 2030
  • Stortinget besluttet i 2016 at energiforbruket i bygningsmassen skal reduseres med 10TWh innen 2030

Gode, trygge og solide konstruksjoner med riktig valg av isolasjon reduserer energiforbruket og gir mange økonomiske fordeler i hele byggets levetid.

Verdt å vite

Verdt å vite

Emne

Last opp mer
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service