Cherasco Passive House, Circularity

Termisk inneklima og isolering

Dårlig isolasjon, kuldebroer og utettheter i konstruksjonen kan medføre et dårlig inneklima preget av trekk og kulde om vinteren og overoppheting om sommeren

Unngå trekk og kulde

Av hensyn til inneklima og en bygnings holdbarhet skal klimaskjermen på bygget være så tett som mulig. For lite isolasjon i ytterveggen, tak eller grunn vil medføre ubehag grunnet kaldt trekk og kulderas. Det kan igjen føre til at varm, fuktig inneluft kondenserer på innsiden av bygningskroppen og risikoen for mugg og jordslag oppstår.

Beregning af termisk inneklima

I teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10) § 13-4 fremgår det at termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.

I veiledning til TEK 10 anbefales det at lufttemperaturen så langt mulig holdes under 22 °C når det er oppvarmingsbehov. Les mer i TEK 10 veiledning på https://dibk.no/byggeregler/tek/3/13/ii/13-4/ 

I tillegg er NS-EN 15251:2007 en standard som angir forslag til grenseverdier for temperatur, luftmengder, fuktighet, avgassing fra bygningsmaterialer, støy og belysning, og på flere områder utfyller teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10).

Sintef Byggforsk har også utarbeidet en rekke ulike anvisninger:

https://www.byggforsk.no/dokument/3450/termisk_inneklima.

Blant annet Sintef Byggforsk detaljblad 421.510 «Godt inneklima i nye boliger» gir en oversikt over hvilke fysiske forhold som påvirker inneklimaet i boliger, både småhus og leiligheter. I tillegg kan du lese om krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger i Sintef Byggfork detaljdatablad 421.505.