Støy og isolering

People in office

Støy er lyder, som vi ikke ønsker oss, vi ikke selv bestemmer skal være til stede. Det kan være naboens musikk, uro på arbeidsplassen, støy fra biler, during fra ventilasjonsanlegg eller andre former for støy .

Folk blir stadig mer plaget av støy. Delvis fordi vi lever og arbeider tettere, vi omgir oss med mer og mer teknisk utstyr og trafikken rundt oss vokser.

Det er økende oppmerksomhet på hva støy gjør med vår helse. Ifølge WHO kan støy forårsake hodepine, søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Støy kan også føre til nedsatt læring og redusert ytelse på jobb.

Problemet knyttet til støy i bygninger, mellom naboer, mellom rom i en bygning, eller støy som oppstår i selve rommet man oppholder seg, kan løses med riktig isolasjon. Det samme gjelder for støy fra tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg eller støy som kommer fra utsiden av bygget.

Lydisolering af konstruksjoner
Lyd transporteres gjennom luften og gjennom konstruksjoner, og man skiller mellom luftlyd, trinnlyd, etterklangstid,

Steinull er fra naturens side et meget lydabsorberende materiale: ROCKWOOL isolasjon inneholder luftfylte hulrom, som reduserer lydbølgene. Sammen med steinullens tyngde betyder det, at materialet har gode lydabsorberende og lydregulerende egenskaper.

Akustikkløsninger
For at skape et godt inneklima, er det også viktig å justere akustikken i rommet.

Læs mere om ROCKWOOL konsernets akustikkløsninger

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.