Fukt og isolering

RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics

Fukt og isolering

Byggets klimaskjerm må være tett og godt isolert for å unngå:

  • At varm og fuktig inneluft kondenserer på innsiden av ytterveggen og øke faren for muggsopp.
  • At varm, fuktig inneluft trekkes ut gjennom konstruksjonen og kondenserer som medfører risiko for muggsopp inne i konstruksjonen.
  • Pr. 1.1.2017 ble det innført nye krav i TEK 10 til tetthet for alle nye bygg.

I en bolig avgir en gjennomsnittsfamilie på 2 voksne og 2 barn daglig 10-12 liter vanndamp gjennom daglige aktiviteter som bading, matlaging og tørking av klesvask og vanndamp fra kroppen. Fuktig luft skal ventileres for unngå at et dårlig inneklima oppstår.

Det må være tilstrekkelig med ventilasjon i huset. Luftskiftet bør skje gjennom egnede systemer (helst med varmegjenvinning - for å utnytte den eksisterende varmen i huset). Eldre hus er ofte utette og ved etterisolering er det derfor viktig å sørge for tilstrekkelige løsninger for lufting og ventilasjon. 

Isolering og fukt i nye bygninger

I takt med, at energikravene til nye bygninger er øker, er kravet til isolasjon også skjerpet. For at unngå trekk og kulde er det imidlertid ikke bare nok med en god isolasjonsløsning. Det er også viktig å minimere kuldebroer og sørge for god tetting.

Tetthet
Bygningens klimaskjerm må være tett og godt isolert for unngå:

  • At varm og fuktig inneluft kondenserer på innsiden av ytterveggen. For eksempel, bak møbler og lignende, hvor det kan kondensere og øke faren for muggsopp.
  • At varm, fuktig inneluft trekkes ut gjennom konstruksjonen hvor den kan kondensere og medfører risiko for muggsopp på innsiden av konstruksjonen.

Det må være tilstrekkelig med ventilasjon i huset. Luftskiftet bør skje gjennom egnede systemer (helst med varmegjenvinning - for å utnytte den eksisterende varmen i huset). Eldre hus er ofte utette og ved etterisolering er det derfor viktig å sørge for tilstrekkelige løsninger for lufting og ventilasjon.

I 2017 kom det nye krav til hvor tett klimaskjermen skal være i TEK 10.

Unngå kuldebroer
Kondensering i bygningskonstruksjonen kan forhindres ved unngå kuldebroer kombinert med en tett og riktig plassert dampsperre. Riktig tilpasset ventilasjon er også viktig.

ROCKWOOL har utviklet et eget isolasjonssystem, som reduserer kuldebroer.
Les mer om REDAir LINK og REDAir FLEX.

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.