Isolasjon og brann

Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer viser seg for alvor ved en brann. Bygningsmaterialer reagerer helt forskjellig på høye temperaturer eller brannpåvirkning. Dette gjelder også for isolasjonsmaterialer, hvor materialets brannsikkerhet vurderes ut i fra

  • Egenskaper ved brannpåvirkning
  • Brannmotstand

ROCKWOOL steinull er det mest brannsikre isolasjonsmaterialet og tåler over 1000 °C uten å smelte. Bindemidlet i det ytterste laget forsvinner ved temperaturer over 250 °C, men fibrene laget av stein forblir intakte, og beskytter underliggende materiale mot flammeeksponering og bidrar til å beskytte konstruksjonen og redusere brannutvikling og brannspredning.

Brannklassifisering av materialer

Den europeiske brannklassifisering av materialers egenskaper ved brannpåvirkning viser hvor raskt og i hvilken grad et produkt bidrar eller ikke bidrar til en brann, samt om det utvikles røyk og brennende dråper.

Isolasjonsmaterialer skal testes for hvordan de reagerer på brannpåvirkning, og på grunnlag av testresultatene klassifiseres i en brannklasse. Produktets brannklasse skal fremgå av den CE merkede ytelseserklæringen, «DoP'en», som er påkrevet etter Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Det skal fremgå av ytelseserklæringen hvordan selve materialet reagerer i en brann, og ikke hva som skjer hvis materialet er dekket bak et beskyttende lag (f.eks 2 lag med gips.), det vil si i selve konstruksjonen.

En vurdering av materialet i seg selv sørger for robusthet i de tilfeller hvor bygge utførelse ikke er korrekt, eller hvor det oppstått skader på konstruksjonen.

Brannklassifisering - egenskaper ved brannpåvirkning og eksempler på isolasjon

EU-klasse Egenskaper Material eksempel
A1 Ubrennbar. Bidrar ikke til brann. Mineralull, f.eks. FLEXI A-plate
A2 Ubrennbar. Ytterst begrenset bidrag til brann.
Ingen overtenning.
Mineralull, f.eks. ROCKWOOL takprodukter.
B Meget begrenset bidrag til brann,
ingen overtenning.
Phenolskum
C Akseptabelt bidrag til brann.
Overtenning mellom 2 og 10 min.
 
D Accetabelt bidrag til brand.
Overtænding mellem 2 og 10 min.
Visse PIR produkter.
E Relativt stort bidrag til en brann.
Overtenning innenfor 2 min.
Visse PIR og PUR produkter, Brannhemmet skumplast (XPS).
Papirisolering i klasse E.
Trefiberisolasjon og Papirisolasjon i klasse E.
F Egenskaper ikke bestemt. Skumplast (EPS).

Klasse A2 til E skal kombineres med tilleggsklasser for røyk og brennende dråper. 
A1 og F kan ikke kombineres med tilleggsklasser.

Røykintensitet

Materialets røykutvikling oppdeles i 3 klasser:

S1 Meget begrenset mengde af røykutvikling
S2 Begrenset mengde røykutvikling
S3 Intet krav til mengde røykutvikling


Brennende dråper

Brennende dråper er på samme måte oppdelt i 3 klasser:

d0 Ingen brennende dråper eller partikler
d1 Brennende dråper eller partikler i begrenset mengde.
d2 Intet krav til mengde av brennende dråper eller partikler.

Brannmotstand - klassificering av konstruktioner

Brannmotstand gir informasjon om hvor godt en bygning (en vegg, et tak, gulv, dør, etc.) tåler en fullt utviklet brann. Brannmostand handler utelukkende om hva som skjer etter overtenning i rommet der brannen starter.

Brannmotstand testes som tiden før sammenbrudd av den bærende konstruksjonen som følge av en eller flere kriterier:

 

R = Bæreevne:

Konstruksjonen blir belastet med en bestemt brannlast igjennom hele branntesten.

 

 

I = Isolasjon:

Isolasjon i en brannskillende bygningsdel innebærer, at det ikke skjer vesentlig varmetransport fra den brandpåvirkede side til den ikke-brandpåvirkede side innenfor et angitt tidsrom. Temperaturstigningen på den ueksponerte siden må maksimalt være 140°C i gjennomsnitt. Temperaturøkningen må ikke på noe område af den ueksponerte bygningsdelen overstige 180°C. I angis alltid i kombinasjon med E.

E = Integritet:

Integritet for en brannskillende bygningsdel innebærer, at det ikke oppstår en gjennomtrengning av flammer eller varme gasser i konstruksjonen innenfor et gitt tidsrom.

Angivelse af tidsrom

For alle tre kriterier angis det tidsrom, hvor bygningsdelen oppfyller kravet i f.eks. 30, 60, 120 minutter.

Eksempel på klassifisering av en bygningsdel

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling.
Les mer

Brosjyrer og hvordan brannsikre et bygg