Brannsikkerhet i bygninger

Bygninger skal være trygge og sikre hvor vi kan drive med våre gjøremål, enten det er hjemme, på jobb, i barnehagen eller på skolen eller steder hvor vi oppholder oss.

Antallet omkomne i brann Norge varierer fra år til år. I 2016 omkom 40 personer i brann i Norge en økning på 5 personer fra året før. Siden året 2010 har det omkommet 342 personer i Norge i ulike branner. De fleste av omkomne dør i privat bolig og gjennomsnittsalderen er over 55 år.

Det er betydelige kostnader forbundet med branner, både for den enkelte og for samfunnet. Erstatningene etter branner i næringslivet i Norge økte med hele 23 prosent fra året 2014 til 2015. Totale erstatninger på næringsbygg og løsøre i 2015 utgjorde 5,8 milliarder norske kroner, hvor brannskader utgjorde hovedtyngden med nesten 2,7 milliarder kroner, en økning på 500 millioner kroner sammenlignet med 2014. Totale erstatningsutbetalinger til private boligeiere tilknyttet branner i året 2016 utgjorde over 1.9 milliarder norske kroner.

Branner forårsaker omsetningstopp og tap av arbeidsplasser. Tall fra forsikringsselskap dokumenter så mye som en fjerdedel av selskapene som har opplevet en brann med kostnader på over 5 millioner kroner, gjenoppbygges ikke i etterkant av brannen. God brannsikring av bygninger er derfor et viktig bidrag til å begrense veksten av brann, skader og tap av menneskeliv og materielle verdier.

Loven sier at bygningene skal være trygge å leve og oppholde seg i. Sikkerheten må være til stede og tilstrekkelig vedlikehold er nødvendig gjennom bygningens levetid. Fordelen med brannsikker ROCKWOOL isolasjon er at den bevarer sine brannbeskytende egenskaper selv om konstruksjonen utføres riktig eller har fått skader i bruksfasen av bygget. Eksempler på skader kan være gipsplater med skader som eksponerer materialet bak gipsen eller skader på en pusset fasade som gjør anvendt plastisolasjon åpent eksponert for brann.

Steinull er det mest brannsikre isoleringsmateriale. Det motstår temperaturer 1000 ° C.

Brannsikkerhet er et viktig i arbeidet med fremtidig bærekraft

I 2016 var det skader på bygninger som skyldes brann i sin helhet på ca. 4,6 milliarder norske kroner i henhold til statistikk fra Finans Norge.

En brann har både en direkte og indirekte negativ innvirkning på miljøet. Direkte i form av røyk og partikler fra selve brannen og forurensning til anvendt slukningsvann. Indirekte grunnet forbruk av ressurser til gjenoppbygging av skader som er forårsaket av brannen.

ROCKWOOL steinull tåler temperaturer på over 1000 °C og fungerer som en effektiv brann barriere som kan bidra til å hindre brannspredning. Valget av ROCKWOOL steinull isolasjon bidrar til å redusere menneskelige og økonomiske tap og reduserer miljøpåvirkningen fra brannen.

Miljøbelastning pr. m2 bygning ved brandbygning ved brand

Type Kg CO2 pr. m2
Brann, slukket etter 15 min 14-40 kg
Bygningen nedbrent 400 kg

Kilde: FireRisk Management April 2008.

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling.
Les mer

Brosjyrer og hvordan brannsikre et bygg