Verd å vite om brannsikkerhet i bygninger

Vi bruker omtrent 90 % av tiden innendørs enten det er i vår bolig, arbeidsplass, på skolen eller i en barnehage eller andre typer bygninger.

Bygninger skal være behagelige og sikre og oppholde seg i, og de materielle verdiene som finnes i bygningene bør være godt beskyttet, enten det gjelder en privat eller offentlig bygning.

Isolasjon spiller en viktig rolle for tryggheten og sikkerheten i en bygning. Det er en avgjørende forskjell mellom ulike isolasjonsmaterialer når det gjelder brannsikkerhet.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, og stein brenner ikke. ROCKWOOL isolasjon tåler temperaturer på over 1000 °C og gir deg størst sikkerhet i tilfelle brann.

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling.
Les mer

Kom i kontakt med teknisk service