ROCKWOOL Retursystem- mer enn bare en gjenbrukstanke

Hva kan legges i sekken?

Recycle, sustainability, energy efficiency, recycling, circularity

Du kan returnere isolasjonsrester som stammer fra montering av våre produkter. Det er viktig at det utelukkende legges rester av ROCKWOOL steinull i sekkene.

Du kan returnere isolasjonsrester som stammer fra montering av våre produkter. Det er viktig at det utelukkende legges rester av ROCKWOOL steinull i sekkene. 

Produkter med belegg av f.eks. alufolie, netting og bitumen kan ikke gjenbrukes, og tas derfor ikke i retur. Nedrivningsrester og plastfolien fra pakkene med ROCKWOOL isolasjon må heller ikke legges i sekkene.

Andre isolasjonsmaterialer og avfall kastes i avfallscontainer.

Retur av resirkulerbar ROCKWOOL steinull kan ordnes på to måter:

Når sekkene er fylt opp, er det 2 forskjellige måter å returnere dem på. Det er helt opp til deg hvordan du best utnytter retursystemet. Husk alltid å skrive firmanavn i feltet på sekken.

  • Egenretur til nærmeste fabrikk etter avtale med vårt ordrekontor og for egen regning
  • AS ROCKWOOL henter retursekker etter ordre fra byggeplass. Frakt beregnes ettersone. Dersom andre varer leveres byggeplass ved henting av retursekker, bortfaller minstebeløpet for frakt. 

ROCKWOOL Retursystem

En viktig del av vår gjenbruksstrategi er vårt retursystem fra byggeplassene.

Med ROCKWOOL Retursystem kan du også bidra til å minske ressursforbruket.

Returen foregår i spesielle retursekker som du bestiller samtidig med dine øvrige ROCKWOOL steinullprodukter.

Felles mål

En meget viktig del av bæredyktighetspolitikken i konsernet ROCKWOOL  er maksimalt gjenbruk - både av egne produkter og materialer og av andres.

Årlig forvandles mer enn 400.000 tonn avfall på våre fabrikker rundt om i verden til konkret energibesparelse. 

I vårt gjenbrukssystem presses steinullsavfall og spillprodukter fra andre industrier til gjenbruksbriketter som smeltes og inngår i produksjonen av ny ROCKWOOL isolasjon.

På samme måte som vi gjenbruker andres avfall, gjenbruker vi selvfølgelig også hovedparten av vårt eget produktavfall.