ROCKWOOL og viktige miljøegenskaper

Production line, ROCKWOOL insulation

Energibesparelse
ROCKWOOL isolasjon bidrar med stor energibesparelse i løpet av byggets levetid. ROCKWOOL isolasjon reduserer varmetapet gjennom bygningskroppen hver dag eller reduserer oppvarmingen av inneklima ved varme soldager.

Isolasjon er en vesentlig del av omstillingen til lavutslippssamfunnet. I dag anvendes over 40 % av det europeiske samfunnets totale energiforbruk i bygninger. Bygninger i Norge forbruker i dag omtrent 80 TWh hvor halvparten av energiforbruket skjer i boliger og over 75% av forbruket anvendes till oppvarming og kjøling.

Selv om vi i Norge anvender mest fornybar energi til oppvarming er det samtidig viktig å redusere energibehovet i bygninger, dette gjelder for både nye og eldre bygg. Hvis ikke kan transformasjonen mot lavutslippssamfunnet blir svært kostbar for samfunnet på sikt. Den store mengden elektrisitet som vi i Norge anvender til oppvarming trenger vi til fremtidig elektrifisering av næringer i årene som kommer for å oppnå våre nasjonale mål reduserte CO2 utslipp.

Fordelen med ROCKWOOL isolasjon er at den opprettholder sine isolerende egenskaper over hele bygningens livsløp som er en stor fordel for miljøet. Netto energibesparelse over livsløpet for ROCKWOOL isolasjon er svært positiv.

Les mer om miljøprofilen til ROCKWOOL isolasjon i vår miljøvaredeklation (EPD), som er verifisert av uavhengig tredjepart.

Ingen behov for flammehemmende kjemikalier
Stein brenner ikke! ROCKWOOL isolasjon har en naturlig brannbeskyttende funksjon, og det er ikke nødvendig å tilføre brannhemmende kjemikalier som bromerte flammehemmere eller lignende.

Brosjyrer om bærekraft