Miljøsertifisering av bygg

Stock photo

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen til BREEAM International og forvaltes av Norwegian Green Building Council (NGBC) i Norge, hvor AS ROCKWOOL er medlem. Forkortelsen “BREEAM” står for Building Research Establishment Environment Assessment Method”.

BREEAM-NOR anvendes for å oppnå miljøprestasjoner for nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg, i tillegg til boliger.  Målet er en vurdering av bygningens samlede miljøpåvirkning og bygninger som påvirker miljøet minst mulig.

Av BREEAM-NOR New Construction 2016 – Technical Guide finner man kategorien materialer «Materials» og tilhørende kapitler «Mat 01 - Life Cycle impacts (Livsløpsanalyser)» og «Mat 03 – Responsible Sourcing av Materials (Ansvarlig innkjøp)». Det er i forbindelse med begge disse kapitlene ROCKWOOL isolasjon kan bidra direkte til nivåer og poengsanking.  

BREEAM-NOR sertifiserer ikke produkter, heller ikke isolasjonsprodukter. På den annen siden må det anvendes et tilstrekkelig antall produkter med tilstrekkelige kvalitetssikret miljødokumentasjon for å samle poeng under kategorien «materials». I denne forbindelse er ROCKWOOL isolasjon et godt valg da våre produkter kan bidra med relevant miljødokumentasjon som er nødvendig for å samle poeng. Fremgangsmåten er at en spesifikk gruppe produkter som inngår i en utvalgt bygningsdel (etter bygningsdelstabellen NS 3451) skal ha riktig miljødokumentasjon, som for eksempel en EPD. ROCKWOOL er opptatt av at vi oppfyller dokumentasjonskravet bidrar til å oppfylle dette formålet.

I tillegg har ROCKWOOL isolasjon indirekte betydning for andre kategorier i BREEAM-NOR – Technical Guide, eks. knyttet til «HEA 03 – Thermal Comfort», «Hea 05 – Acoustic Performence», «Hea 09 Moisture Protection» og «Ene 01 – Energy Efficiency» samt «Ene 23 – Energy Performence of building structure».

ROCKWOOL isolasjon bidrar indirekte med egenskaper som kan være avgjørende kvaliteten på ovennevnte kategorier.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes for bygget i sin helhet og innen fem forskjellige nivåer. Nivåene er: 

 • Pass
 • Excellent
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

ROCKWOOL isolasjon anvendes allerede av markedet innen alle 5 nivåer og har blitt brukt i forbindelse med ulike BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

DGNB

I Danmark, har en enstemmig byggebransje valgt DGNB systemet som en sertifiseringsordning for bærekraftig bygging. DGNB er en forkortelse for «Deutche Gessellschaft für nachhaltiges Bauen»

Sertifiseringsordningen administreres av Green Building Council Danmark, hvor ROCKWOOL Danmark er medlem.

DGNB i Danmark har totalt 40 kriterier innenfor fem hovedkategorier. En sertifisert bygning kan oppnå nivåene sølv, gull eller platina. Byggematerialer sertifiseres ikke enkeltvis, men bygget som helhet.

Valget av ROCKWOOL isolasjon kan bidra til å oppnå poeng innenfor de overordnede hovedkriteriegrupper; miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, sosial kvalitet, teknisk kvalitet og prosesskvalitet. Du kan lese mer om dette på vår danske hjemmeside www.rockwool.dk

LEED er også et sertifiseringssystem med opprinnelse fra USA. LEED, administreres av US Green Building Council (USGBC), og forkortelsen står for “Leadership in Energy and Environmental Design”.

LEED legger vekt på å redusere energibehovet i bygninger, og er delt inn i 7 miljøområder, som hver vektes ulikt basert på potensiell innvirkning på mennesker og miljø:

 • Lokalisering og transport

 • Bærekraftig byggeplass

 • Effektivt bruk av vannressurser

 • Energi og atmosfære

 • Materialer og ressurser

 • Miljøkvalitet

 • Innovasjon

Det er bygningen i sin helhet og ikke produktene som sertifiseres i LEED. Produkter kan bidra til å oppnå poeng gjennom dokumentasjon av visse egenskaper, for eksempel ved bruk av en miljødeklarasjon, såkalt EPD.

Bygninger kan kvalifisere på 4 nivåer avhengig av oppnådd score. Disse 4 nivåene er: 

 • Certified
 • Silver
 • Gold
 • Platinum

ROCKWOOL produkter kan bidra til poeng innenfor kategoriene:

Energi og atmosfære, Materialer og ressurser og Miljøkvalitet. Ønsker du å lære mer om LEED kan du lese mer på vår hjemmeside for Nord-Amerika www.rockwool.com

Brosjyrer om bærekraft