Innebygget bærekraft

Bygningers bærekraft skal måles på konstruksjon- og bygningsnivå og ikke for det enkelte materiale. Det er bygningen i sin helhet, som skal oppfylle de overordnede prinsippene for bærekraft. Denne tilnærmingen har sin opprinnelse i Brundtlandrapporten:

 1. Den sosiale dimensjon
 2. Den miljømessige dimensjon
 3. Den økonomiske dimensjon

Først når alle tre prinsippene er oppfylt, kan vi vise til en bærekraftig bygning. ROCKWOOL isoleringsprodukter bidrar til bærekraft på de tre dimensjoner. Dette kaller vi også innebygget bærekraft.

3 prinsipper til grunn for bygningers bærekraft

Økonomiske fordeler

Bygninger utgjør en stor samfunnsverdi, og der er betydelige omkostninger forbundet med bygningen i hele dens levetid. En bæredyktig bygning skal bestå av holdbare løsninger og ha lave driftsomkostninger.

ROCKWOOL isolering bidrar til dette gjennom:

 • Varig energibesparelse: 
  God isoleringsevne gir energibesparelser i hele bygningens levetid. Vi har testet isolering, som har vært installert i bygninger i 50 år, og vi er stolte over at kunne konstatere, at isoleringen har samme kvalitet, som da den ble installert. Vår isolering sikrer energibesparelse i hele bygningens levetid.
 • Lave energikostnader:
  En god og tett isoleringsløsning er en viktig forutsetning for lave omkostninger til oppvarming og dermed en god totaløkonomi for bygningen i hele dens levetid.
 • Vedlikeholdsfri løsning:
  ROCKWOOL isolering behøver ikke skiftes ut da den beholder sin kvalitet i bygningen. Andre løsninger, som skal spare energi eller forsyne bygningen med fornybar energi, må byttes ut opptil flere ganger i bygningens levetid.

Trygghet og inneklima

Vi tilbringer 90 % av tiden innendørs, og det er viktig, at bygninger er sikre og behagelige å oppholde sig i. ROCKWOOL isolering bidrar på viktige områder:

Brannsikkerhet:
ROCKWOOL isolering gir svært god beskyttelse i tilfelle af brann og kan forhindre brannspredning. Dette er viktig for mennesker og verdier som finnes i bygningen.
Les mer om 
brannsikkerhet.

Lite trekk, kulde eller overoppheting:
En tett og vellisolert bygning er forutsetning for et godt inneklima. 
Les mer om 
inneklima.

Støyreduksjon:
På samme måte som steinull er en barriere mot brann, er den også med på å forhindre, at støy trenger igjennom rom og etasjer, og bidrar til å redusere støy utenfra.
Læs mere om 
støyreduksjon.

Luftkvalitet:
ROCKWOOL isolasjon har det finske inneklimamerket, M1.

Gevinster for miljøet

Bygningers miljøavtrykk er stort: 40 % av energien i Europa brukes i dag i bygninger. I tillegg kommer bruken av andre ressurser og det avfall, som byggeprosess, vedlikehold og utskiftning fører til. Det er også et stigende fokus på kjemikalier, som våre bygninger inneholder. ROCKWOOL isolasjon er med på å minske bygningers miljøbelastninger:

Lavt energiforbruk: 
En god, vedvarende isoleringsevne gir et viktig bidrag til å begrense energibehovet til oppvaring. Det betyr, at energien kan frigjøres til andre deler av samfunnet. Energieffektive bygninger er derfor en viktig del av og første skritt mot omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Ingen miljørisiko: 
Stein kan ikke brenne. Det betyr, at steinull til forskjell fra mange andre isoleringsprodukter ikke skal tilsettes brannhemmende kjemikalier. Bindemiddelet som tilsettes våre produkter for å sikre et fast og fleksibelt produkt, herdes i produksjonen til bakelitt. De fleste ROCKWOOL isolasjonsprodukter har det finske inneklimamerket, M1.

Resirkulerbart:
ROCKWOOL har i flere tiår vært nyskapende på resirkulerte materialer. Med dagens terminologi, kan man si at vi "upcycler» en rekke materialer; rester, som oppstår som avfall fra andre næringer men blir sekundære råvarer i vår produksjon og erstatter jomfruelige ressurser. Dette kalles industriell symbiose. Globalt «upcyclet» ROCKWOOL konsernet i 2015 mer enn 800.000 tonn avfall fra andre industrier. I tillegg har vi utviklet løsninger som gjør det mulig å anvende brukt ROCKWOOL isolasjon til produksjon av ny ROCKWOOL isolasjon.
Les mer om sirkulær økonomi og ROCKWOOL egenskaper.

Brosjyrer om bærekraft