TOPROCK CTF - Utlegging på underlag av profilerte stålplater

Underlagsplater legges ut med langsiden vinkelrett på stålprofilenes profilering.

Trykk platene tett sammen og legg i forbandt i forhold til hverandre slik at fire hjørner mot hverandre ikke forekommer.

Dampsperren legges ut i henhold til leverandørens anvisninger.

TOPROCK CTF System legges deretter ut på samme måte som på betongtak, se beskrivelse ovenfor.

 

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service