TOPROCK CTF - Utlegging på underlag av betong eller tre

Dampsperre legges ut direkte på betongtaket i henhold til leverandørens anvisninger. 

TOPROCK lameller legges ut tett sammen.

Annethvert lag  av lamellene på pallen ligger opp ned. Overkanten av lamellen er markert med en strek som gjør det enkelt og raskt å se hvilken side som skal vendes opp.

Unngå å tråkke på lamellene før topplaten er lagt på.

Plasser TOPROCK Topplate oppå lamellene.

Platene bør i størst mulig grad legges i forbandt i forhold til lamellene.  

På overflater hvor regelmessig gangtrafikk vil forekomme bør plater av større format benyttes.

Isolasjonslaget er nå trykkfast og kan tåle lettere gangtrafikk.

TOPROCK CTF festes mekanisk sammen med taktekkingen.

Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforskseriens byggdetaljblad 544.206 ”Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak” eller Takprodusentenes Forskningsgruppes ”TPF informerer nr 5”.

Det skal dog min. være ett feste pr. isoleringsplate i topplaget.

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service