TOPROCK CTF - Pallplassering

Planlegging av utleggingen er av stor betydning for å få en så effektiv flyt som mulig. Med en godt gjennomtenkt pallplassering reduseres gåavstanden.

Nedenfor vises en generell plan med anbefalt avstand fra takkant til første pall respektive mellom pallene.

Ettersom hvert tak er unikt og størrelsen på lamellene som skal monteres varierer, må planen tilpasses hvert objekt.

Ved en mønelinje brukes normalt samme lamellstørrelse i to tilstøtende rader. Hvis samtlige paller med materialer til disse plasseres bak hverandre på en lang rad frigjøres gangområde på taket.

For plassering av startlameller og evt. underlagslamell anbefales følgende avstand mellom pallene.

 

Avstand (m) TOPROCK CTF System
  1B  2B  3B  UL 
Fra takkant till første pallens langside 10,6 8,2 8,2 5,8
Mellom pallenes langsider 8,4 6 6 3,6

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.
Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service