TOPROCK - Utlegging på profilerte stålplater

  • Underlagsplater legges ut med langsiden vinkelrett på stålprofilenes profilering. Trykk platene tett sammen og legg i forbandt i forhold til hverandre slik at fire hjørner mot hverandre ikke forekommer.
  • Legg ut dampsperren på underlagsplatene, se egen anvisning.
  • TOPROCK System legges deretter ut på samme måte som på betongtak.

Konstruksjoner med TOPROCK Lamell som nederste isolasjonsjikt

  • Legg ut dampsperren direkte på det bærende sjiktet. .
  • Legg ut lamellene med langsiden vinkelrett mot den bærende stålplateprofilen med forskutte skjøter (minimum 300 mm).

 

Lameller med tykkelse ≥ 220 mm (TOPROCK System 250-530) kan legges ut direkte på profilerte stålplater med følgende profilmål: a ≤ 211 mm og b ≥ 80 mm.

 

  • For øvrig gjelder samme anvisninger som ved utlegging på betongtak.
Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service