TOPROCK - Utlegging på underlag av betong eller tre

  • Dampsperre legges ut direkte på betongtaket, se egen anvisning.
  • TOPROCK lameller legges ut tett sammen. Lamellene er merket med en strek som skal være på oversiden eller undersiden når lamellen er utlagt med korrekt fiberretning.
  • Unngå å tråkke på lamellene før topplaten er lagt på.
  • TOPROCK topplater legges ut oppå lamellene. Platene bør i størst mulig grad legges i forbandt i forhold til lamellene. På overflater hvor regelmessig gangtrafikk vil forekomme bør plater av større format benyttes.
  • TOPROCK System skal innfestes mekanisk.

Alternativt utleggingsmønster

Om en rad med lameller plasseres vinkelrett mot den forrige raden (se tegning) oppnås flere fordeler:

  • Ingen, eller få, steder møtes fire hjørner.
  • Enklere tilpasning til takets flate kan minske tilskjæringer og/eller mengden med spill.
  • Bedre tilpasning da eventuelt problemer med små forskyvninger reduseres.

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service