Monteringsveiledning for TF-Takkile

F-Takkile leveres pakket delvis i individuelle pakker og i moduler. Hver enhet er merket med modulnavn og pakkenr. Pakke nr. 1 i en modul inneholder de ytterste/tynneste kileplatene ved skjæringslinjen og pakke nr. 2 de innerste/tykkeste kileplatene.

Som underlag ved lengde oppbygging av kilen benyttes en jevntykk 80 mm plate i samme kvalitet som kileplatene. Disse er pakket enkeltvis og har betegnelse U1. I en modul kan det være flere "U1" plater avhengig av lengden på den endelige kilen. Se også TF-Takkile produktbeskrivelse.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service