TF-Renneplate monteringsveiledning

TF-Renneplater benyttes til å bygge opp fall mot taknedløp i horisontale nedsenkede renner, normalt formet i den øvrige ROCKWOOL takisolasjonen.

TF-Renneplater leveres med standard fall 1:100, bygget opp som vist på skissen.

Dimensjoner i mm

10/20x600x1000
20/30x600x1000
30/40x600x1000
40/50x600x1000
50/60x600x1000
60/70x600x1000
70/80x600x1000
80/90x600x1000
90/100x600x1000
*90x600x1000

*kvalitet som TF-Plate

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service