Stålunderlag Energy monteringsveiledning

Stålunderlag ENERGY tåler lettere ferdsel i forbindelse med utlegging og tilsyn. Som underlag for annet materialedepot, gassflasker m.m. skal det utlegges trykkfordelende treplater.

Transport av materialer samt stor gangtrafikk i bestemte ganglinjer skal foregå på uisolerte områder eller på trykkfordelende treplater utlagt oppå isolasjons avsluttende lag. Det må tas tilsvarende forholdsregler etter etablering av taktekkingen.

Innfesting
Stålunderlag ENERGY festes mekanisk sammen med taktekkingen.
Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk-seriens Byggdetaljer 544.206 ”Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak” eller Takprodusentenes 
Forskningsgruppes ”TPF informerer nr 5”.
Det skal dog min. være ett feste pr. plate

Arbeidet med utlegging av isolasjon og taktekking skal foregå på en sånn måte at isolasjonen lukkes ved arbeidets dagsslutt, og diverse kanter midlertidig inndekkes, slik at vann hindres i å renne inn under de utlagte ROCKWOOL takisolasjonsprodukter.

Utlegging flerlagsløsninger

Stålunderlag ENERGY utlegges alltid som nederste lag i en flerlagsløsning. ROCKWOOL platene i de enkelte lag skyves ved monteringen helt tett sammen, og det anbefales at Stålunderlag ENERGY forskyves i forhold til hverandre, se figur 1.

Den trykkfordelende topplaten i form av ROCKWOOL HardRock ENERGY, ROCKWOOL TOPROCK System eller ROCKWOOL TF-plate samt evt. mellomplate av Underlag ENERGY legges også forskjøvet i forhold til underlagsplatene, se figur 2.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Max. spennvidde og anleggsflater for flerlagsløsninger.

Total
isolasjonstykkelse i mm.

Anleggsflate a 
i mm (min.)

Spennvidde b 
i mm (max.)

100

35

180

140

35

250

180

35

300

240

35

350

300

35

400

360

35

400

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service