CONLIT 300 monteringsveiledning

Montering

Conlit er svært rask og enkel å montere. Conlit kan festes enten med lim eller mekanisk. Conlit Kleber benyttes ved synlige flater, ellers kan det benyttes sveisepinner eller stålspiker. Se Branngodkjennelse 8.53.

Dimensjonering

Nødvendig brannbeskyttelse er avhengig av forholdet mellom Ai (isolert areal) og Vs (volum) av stålprofilen. 

Beregningsprogram RockTec

RockTec utfører beregninger på isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner.

Bruk programmet online

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service