Gode råd om arbeid med mineralull

Konsernet ROCKWOOL er medlem av EURIMA (European Insulation Manufacturers Association). I den forbindelse er det pålagt en rekke sikkerhetsregler som skal overholdes når en arbeider med mineralull.

Dekk til utsatt hud. Bruk ansiktsmaske til engangsbruk ved arbeid i uventilert område. Bruk vernebriller ved arbeid over hodet. Avfall skal håndteres i henhold til lokale regler. Rengjør området med støvsuger. Skyll i kaldt vann før du vasker deg. Beskytt mot vær og vind.

Følgende piktogrammer beskriver også de ulike sikkerhetsregler, når du arbeider med mineralull.

Dekk til utsatt hud. Bruk ansiktsmaske til engangsbruk ved arbeid i uventilert område.

Skyll i kaldt vann før du vasker deg.

Rengjør området med støvsuger. 

Sørg for god ventilasjon der det er mulig.

Avfall skal håndteres i henhold til lokale regler.

Bruk vernebriller ved arbeid over hodet.

Beskytt mot vær og vind. 

   

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service