Konstruksjonsløsninger

Flytende gulv og lydbøylehimling
Etasjeskillere av tre har som regel dårlig lydisolerende evne. Dette kan løses ved å benytte et flytende gulv og/eller en lydbøylehimling. Luftlydisolasjonen forbedres mest ved å benytte en lydbøylehimling, mens et flytende gulv gir best trinnlyddempende effekt.

Stubbeloftsleiren bør ikke fjernes, da den bidrar til å øke vekten i etasjeskillet, noe som er en fordel mot lavfrekvente lyder. Man må også vurdere tiltak på flankerende konstruksjoner, som gjennomgående vegger, rørføringer og lignende som kan redusere effekten av tiltak på etasjeskilleren.

Flytende gulv
På oversiden av gulvet legges 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplater tett inntil hverandre og i forbandt. Gulvet skal randopplagres på en kantunderstøttelse med en lekt i dim. 19 x 73 mm.

Over det flytende sjiktet legges ett eller to lag med trykkfordelende plater av for eksempel spon, trefiber eller gulvgips. Minst ett av lagene bør kunne limes i not og fjær. Platene skal ikke limes eller skrus til hverandre.

Lydbøylehimling
Lydbøyle type D festes til eksisterende himling slik at det blir en innbyrdes avstand på 1200 mm langs lekten mellom bøylene, og senteravstand 600 mm mellom lektene. Pass på at himlingen kan bære vekten, dersom bøylene ikke skrus under bjelkene.

Bøylene skal ligge forskjøvet overfor hverandre for å få best mulig lastfordeling. Lektene skal være 48 mm brede og min. 30 mm høye og festes med skruer til bøylene. 45 mm ROCKWOOL Lydplate legges mellom bjelkene og to lag 13 mm gips skrus til lektene. Platelagene skal ligge med forskutte skjøter og ikke limes til hverandre.

Hver bøyle skal ha opp mot ca 20 kg i belastning for å fungere optimalt. Utettheter i forbindelse med overgang vegg/etasjeskille, piper, etc. er viktig å fuge med elastisk fugemasse for å unngå lydlekkasjer.

Løsning 1.

 • Gulvbelegg
 • 22 mm sponplate
 • 13 mm gulvgipsplate
 • 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplate

Løsning 2.

 • 15 mm parkett
 • Ullpapp
 • 22 mm sponplate
 • 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplate

Løsning 3.

 • 15 mm parkett*
 • 3 mm parkettunderlag
 • 30 mm gulvavrettingsmasse
 • Fiberduk m/glassfiber armeringsnett
 • 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplate

* Alternativt gulvbelegg eller fliser

Løsning 4.

 • 15 mm parkett*
 • 3 mm parkettunderlag
 • 50 - 80 mm armert påstøp
 • 0,2 mm plastfolie
 • 50 mm ROCKWOOL Støpeplate
 • Tung Plate 150 eller Trinnlydplate

TRINNLYDPLATE -Monteringsveiledning

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service