TAKSTOLPLATE Monteringsveiledning

Takstolplaten har et utskåret spor på langsiden for tilpasning til undergurt på takstolen. Bredden på sporet er 40 mm og vil på grunn av platens overbredde passe både 36 mm og 48 mm trevirke. Standard høyde på sporet er 98 mm.

Takstolplater med 123 mm og 148 mm høye spor leveres på forespørsel.
ROCKWOOL Takstolplate kan brukes til brannisolering (EI 30), i horisontale loftsløsninger.

Produktet er spesielt tilpasset prefabrikerte takstoler og sikrer en god isolasjonsutfylling.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service