ROCKWOOL VINDSPERRE Monteringsveiledning

Konstruksjonseksempel av ROCKWOOL Vindsperre

For å unngå kuldebroer, og derved hindre unødvendig varmetap, bør vinduet plasseres i noenlunde samme posisjon som varmeisolasjonsjiktet.

Ideelt plasseres vinduet slik at oppbretten i bakkant av vannbrettbeslaget kommer akkurat på utsiden av vindsperren. Det gir lavest varmetap, enklest regntetting og minst risiko for fuktskader.

Avslutning av vindsperren rundt vindu og dører utføres med klemlister 11 x 36 mm, og eventuelt vindsperretape.

Forutsetninger og montering av ROCKWOOL Vindsperre

Forutsetninger ved montering av ROCKWOOL Vindsperre

Permanent avstivning av bindingsverket utføres enkelt med ROCKWOOL Avstivningsstag. Staget, en T-profil, spikres på skrå over tre fakk fra bunn til toppsvill ved husets hjørner.

Montér vindsperren direkte på bindingsverket før vinduer og dører er satt inn. Bruk stift med stort hode eller kramper med ryggbredde på minimum 8 mm.

Det er viktig å få et godt feste uten å perforere vindsperren.

Montering av ROCKWOOL Vindsperre

Hold vindsperrerullen mot bindingsverket ved et hjørne og fest enden rundt hjørnet. Rull ut vindsperren langs ytterveggen, og stift fast til bindingsverket samt til topp- og bunnsvill. Er det sterk vind - husk sikring med lekter eller sløyfer. Trekk alltid godt i rullen slik at vindsperren er slett og ligger tett inntil veggen før den festes Trekk vindsperren rundt hele huset slik at den også dekker over dør- og vindusåpninger.

Alle kanter og skjøter skal være festet med sløyfer som er minst 11 x 36 mm. Listen festes med spiker 2,0-40 i avstand ca. 200 mm. I tillegg kan det benyttes en vindsperretape over skjøter, i vindusåpninger o.l.

Kutt ut kryss (x) fra hjørnet i åpningene. Trekk flikene inn, brett dem over og fest mot stendere og losholter.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service