ROCKWOOL MURPLATE Monteringsveiledning

Figurene viser eksempler på forskjellige konstruksjonsløsninger. Bakvegg kan være av betong, lettklinker, gassbetong, murverk eller bindingsverk. Ytre vange kan være murt opp av tegl, lettklinker- eller betongblokker.

ROCKWOOL Murplate festes til bakvegg ved hjelp av murverkbindere med plastskiver. Det finnes ulike typer bindere, avhengig av hvilket materiale det er i bakvegg.

Mellom isolasjon og ytre vange skal det være en spalte på ca. 15 mm. Spalten fungerer som drenssjikt og et fortrengningsrom for murmørtelen.

Figur 1.

Murt vegg med bakvegg av betong, lettklinker eller gassbetong.
Konstruksjonen består av:

 • Betong, lettklinker, gassbetong

 • ROCKWOOL Murplate

 • Trådbinder med plastskive

 • 15 mm drenert hulrom

 • Forblending av tegl e.l.

Figur 2.

Skallmurvegg. 
Konstruksjonen består av:

 • ½-stens teglvange av massiv eller mangehullet stein (108 mm)

 • ROCKWOOL Murplate

 • Trådbinder med plastskive

 • 15 mm drenert hulrom

 • Forblending av tegl e.l.

Figur 3.

Murt vegg med bakvegg av bindingsverk i tre.
Konstruksjonen består av:

 • 13 mm gipsplate
 • 0,15 mm PE-folie
 • Trestender c/c 600 mm
 • 100 mm ROCKWOOL Flexi A-plate
 • ROCKWOOL Vindsperre
 • ROCKWOOL Murplate
 • Trådbinder med plastskive
 • 15 mm drenert hulrom
 • Forblending av tegl e.l.
Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service