ROCKWOOL LYDBØYLE - Monteringsveiledning

Monteringsveiledning - Lydbøyle

Lydbøylene er utformet og dimensjonert for enkel montering, og skal fungere i et lastområde fra 10 kg til maks 20 kg pr. bøyle.

De er tilpasset for å kunne festes både på siden av bjelken (type B) og oppunder en plan himlingsflate (type D), eller til en I-bjelke (type F). Hver av disse bøyletypene er igjen konstruert for å kunne festes til trelekter, 30x48 mm, som himlingsplatene skrues til.

Lydbøylen skrus fast i bjelke eller tak.

Ved to lag gips settes lektene med c/c avstand 600 mm og bøylene festes med avstand 1200 mm langsetter lektene. Ved bjelkelag med c/c avstand 600 mm vil det si annenhver bjelke.

Bøylene settes forskjøvet i forhold til neste rad for å fordele lasten best mulig.

Monteringsveiledning Lydbøyle (pdf).

Se for øvrig branngodkjennelse nr 8.23 og 8.24.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service