ROCKTETT TAPE Monteringsveiledning

Forutsetninger ved montering av ROCKTETT Tape:

  • Hefteflatene skal være rene, tørre og uten fett, olje og støv.
  • Vær oppmerksom på at ROCKTETT Tape kleber på seg selv.
  • Folder og lignende skal unngås da det kan føre til utilsiktede utettheter.
  • ROCKTETT Tape har gode hefteegenskaper og kan trykkes fast med håndflaten.
  • Etter at tapen har klebet til underlaget, skal den ikke brukes på nytt.

Overlapp:
ROCKTETT Dampsperre monteres med minst 15 cm overlapp.

Overlappingen tapes deretter med ROCKTETT Tape.

Avslutninger:
Luft- og damptett montering rundt vinduer og dører er viktig.

Dampsperren brettes inn og tapes med ROCKTETT Tape mot losholter.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service