ROCKTETT DAMPSPERRE - monteringsveiledning

Konstruksjonseksempel - ROCKTETT Dampsperre

A.
Takstoler med kaldt loft med nedforing: Som tommelfingerregel bør det være minimum 3 ganger så mye isolasjon på oversiden i forhold til undersiden av dampsperren.

For å sikre en tett ROCKTETT Dampsperre, tapes alle skjøter med ROCKTETT Tape og klemlistes der det er mulig.

B.
Lett yttervegg: ROCKTETT Dampsperre plasseres på varm side av isolasjonen og maks 1/4 inn i konstruksjonen.

Det er viktig at skjøten mellom dampsperren og fundamentet blir tett. Bruk ROCKTETT Butyl tettelist mellom dampsperren og murpappen og gulvet.

Forutsetninger ved montering af ROCKTETT Dampsperre

  • ROCKTETT Dampsperre skal festes og tapes som vist under montering.
  • ROCKTETT Dampsperre plasseres maks 1/4 inne i konstruksjonen fra den varme siden.
  • ROCKTETT Dampsperre monteres direkte mot isolasjonen.

Overgang tak/vegg:

Ved overgang tak/ vegg monteres ROCKTETT Dampsperre med minst 15 cm overlapp.

Overlappingen fastgjøres med ROCKTETT Tape og klemmes med innvendig påforing alternativt klemlist.

Montering av ROCKTETT Dampsperre:

Overlapp:
ROCKTETT Dampsperre monteres med minst 15 cm overlapp.

Overlappingen tapes deretter med ROCKTETT Tape.

Avslutninger:
Luft- og damptett montering rundt vinduer og dører er viktig.

Dampsperren brettes inn og tapes med ROCKTETT Tape mot losholter og stendere.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service