GRANULAT PRO MONTERINGSVEILEDNING

Etterisolering med ROCKWOOL Granulat Pro er en svært fornuftig løsning for alle hus med mangelfull isolasjon på loftet.

Etterisolering med ROCKWOOL Granulat Pro utføres av autoriserte innblåsingsentreprenører over hele landet.På loft, der det ikke er lagt gulv, kan ROCKWOOL granulat blåses ut over hele underlaget. Dermed oppnås en isolasjonsflate helt uten kuldebroer.Med denne løsningen kan også loftsgulv legges senere. Hvis gulv er lagt foregår innblåsingen ved midlertidig å fjerne et par bord fra gulvets midtparti.Alternativt kan det bores hull fra over- eller undersiden og isoleres etter samme prinsipp som i en vegg.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service