Monteringsveiledning av ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® har en fleksibel langside som sikrer  god utfylling, uten luftlommer og kuldebroer.

Behovet for oppmåling og tilskjæring reduseres, og svinnet blir minimalt.

Dermed går arbeidet raskere uten at det går på bekostning av resultatet.

1. Sett inn

Sett den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.

2. Trykk sammen

Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget.

3. Slipp

Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer.
Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service