DRENSPLATE MONTERINGSVEILEDNING

Montering av Drensplaten er meget enkelt, men det settes en del andre krav, som minimumsfall fra bygningen på 1:50 i en avstand av 3 meter. Det settes også krav til drensledning.

Murte vegger må pusses på foreskrevet måte før Drensplaten monteres. Støpte vegger bør sårutbedres. Det skal ikke benyttes festeplugger under terrengnivå på Drensplaten, som kan lede vann inn til bakvegg.

1.
Avslutningslisten brettes i henhold til riktig isolasjonstykkelse og festes på muren i terrengnivå.

Listen vil beskytte platen i toppen og holde den inntil muren. For festing benyttes f.eks. spikerplugger dimensjon 4x40 mm.

2.
Drensplaten kappes i riktig høyde og settes inn under listen. Benytt hele høyder for å unngå horisontale skjøter i bakken.

Platene kan også punktklebes med fliselim. Ved runding av hjørner føres platen 100-200 mm på utsiden av muren. overskytende plate skjæres bort (etter hjørnet) uten at drensduken kuttes, og duken legges rundt hjørnet med overlapp på møtende Drensplate.

3.
Dersom det ikke skal isoleres over terrengnivå, pusses muren ned til overkanten på avslutningslisten.

 

1.
Platen kappes i riktig lengde og påføres ca. 5 håndflatestore kladder med flislim.

Platen settes oppå avslutningslisten og trykkes godt inntil muren og mot siste oppsatte plate.

2.
Merk av riktig boredybde på boret etter lengde +10 mm. Hullet bores ca. 15 cm fra hvert hjørne, samt midt på platen (for 60x120 cm plate).

3.
Trykk festepluggen inn i hullet og slå inn låsetappen.

Tegningen viser en pussløsning beregnet for kjellervegger i småhus over terreng.

Som underlag benyttes harde ROCKWOOL isolasjonplater som f.eks. MARKPLATE® eller Tung Plate 150.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service