Blåseull monteringsveiledning

AS ROCKWOOL har mer enn 40 års erfaring med etterisolering ved blåsing. Innblåsing av løsull brukes ved etterisolering av loft, yttervegger, etasjeskiller og gulv mot kjeller. Vi har autoriserte innblåsingsentreprenører over hele landet til å foreta innblåsing med ROCKWOOL Blåseull.

Våre entreprenører får en grundig opplæring i blåseteknikken før de blir autorisert av oss. De betjener markedets mest avanserte maskinelle utstyr, og står for garantien i forhold til utførelsen av jobben. Etter innblåsingen holder isolasjonen seg der den skal være, og den vil ikke synke sammen.

Er du en huseier?
Etterisolering kan utføres på loft, i yttervegger, skillevegger, etasjeskillere og gulv, og jobben utføres av våre autoriserte innblåsingsentreprenører.

Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonplater.
Selv om platene rives opp, opprettholder innblåst ROCKWOOL steinull de samme gode egenskaper som i en vanlig isolasjonsplate.

Innblåsing på loft

Innblåsing i etasjeskiller

Innblåsing i yttervegg

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service