Oversikt over tilgjengelige DoP’er

Her kan du søke etter ytelseserklæringer for ROCKWOOL sine produkter etter produktets unike ytelseserklæringsnummer (DoP) eller produktnavn.

Du finner hvert produkts ytelseserklæringsnummer på produktets emballasje/etikett

Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service