Branndokumentasjon til passiv brannsikring

Her finner du branndokumentasjon på våre konstruksjonsløsninger.

Branndokumentasjon til passiv brannsikring

documents

 

 

0 selected files

icon
8.27 REI 30 Sperretak 200 RW
8.27 REI 30 Sperretak 200 RW
icon
8.28 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Flexi A
8.28 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Flexi A
icon
8.29 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Blåseull
8.29 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Blåseull
icon
8.52 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 150
8.52 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 150
icon
8.53 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 300
8.53 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 300
icon
8.54 R 120 HSQ-bjelker med 20 mm Conlit 150
8.54 R 120 HSQ-bjelker med 20 mm Conlit 150
icon
8.60 REI 60-REI 240 Betongkonstr. isolert med Conlit 150 300
8.60 REI 60-REI 240 Betongkonstr. isolert med Conlit 150 300
icon
8.70 Stålplatetak med ubrennbar isolasjon
8.70 Stålplatetak med ubrennbar isolasjon
icon
8.71 REI 60 Stålplatetak med Conlit plater
8.71 REI 60 Stålplatetak med Conlit plater
icon
8.94 REI 60 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
8.94 REI 60 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
icon
8.96 REI 60 Etasjeskiller 1 branngips 200 RW
8.96 REI 60 Etasjeskiller 1 branngips 200 RW
icon
8.98 REI 60 Sperretak 1 branngips 200 RW
8.98 REI 60 Sperretak 1 branngips 200 RW
icon
8.01 EI 30 Enkelvegg 50 stål 101 gips 50 RW
8.01 EI 30 Enkelvegg 50 stål 101 gips 50 RW
icon
8.02 EI 60 Enkelvegg 50 stål 202 gips 50 RW
8.02 EI 60 Enkelvegg 50 stål 202 gips 50 RW
icon
8.03 EI 120 Dobbelvegg 75+75 stål 202 gips 2x75 RW
8.03 EI 120 Dobbelvegg 75+75 stål 202 gips 2x75 RW
icon
8.04 EI 90 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
8.04 EI 90 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
icon
8.05 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 123 mm RockVegg gips
8.05 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 123 mm RockVegg gips
icon
8.06 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
8.06 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
icon
8.07 REI 60 Yttervegg ac tre 100x100 innblåst RW
8.07 REI 60 Yttervegg ac tre 100x100 innblåst RW
icon
8.08 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm div kledn. RW 150
8.08 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm div kledn. RW 150
icon
8.09 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm RockVegg gips
8.09 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm RockVegg gips
icon
8.10 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 spon100 RW
8.10 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 spon100 RW
icon
8.11 REI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
8.11 REI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
icon
8.12 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
8.12 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
icon
8.13 EI 60 Sjaktvegg 75 stål 02 gips 75 RW
8.13 EI 60 Sjaktvegg 75 stål 02 gips 75 RW
icon
8.14 EI 120 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
8.14 EI 120 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
icon
8.15 EI 90 Dobbelvegg 70+70 stål 202 gips 2x70 RW
8.15 EI 90 Dobbelvegg 70+70 stål 202 gips 2x70 RW
icon
8.16 EI 60 Vekslet vegg 75 125 stål 101 gips 2x50 RW
8.16 EI 60 Vekslet vegg 75 125 stål 101 gips 2x50 RW
icon
8.17 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
8.17 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
icon
8.18 REI 30 Etasjeskiller 200 RW
8.18 REI 30 Etasjeskiller 200 RW
icon
8.19 EI 60 Enkelvegg 73 tre 101 gips 70 RW
8.19 EI 60 Enkelvegg 73 tre 101 gips 70 RW
icon
8.23 REI 60 Etasjeskiller 2 spon 150 RW
8.23 REI 60 Etasjeskiller 2 spon 150 RW
icon
8.24 REI 60 Etasjeskiller 2 gips 150 RW
8.24 REI 60 Etasjeskiller 2 gips 150 RW
icon
8.25 EI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
8.25 EI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
icon
8.26 EI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 spon 2x70 RW
8.26 EI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 spon 2x70 RW
icon
9.27 REI 60 Dobbelvegg 2x148 tre 202 spon gips 2x100 RW
9.27 REI 60 Dobbelvegg 2x148 tre 202 spon gips 2x100 RW
icon
9.30 R 30 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
9.30 R 30 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
icon
9.31 R 30 Enkelvegg 98 tre 202 gips 100 RW
9.31 R 30 Enkelvegg 98 tre 202 gips 100 RW
icon
9.32 R 30 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
9.32 R 30 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
icon
9.33 R 30 Enkelvegg 98 tre 202 spon gips 100 RW
9.33 R 30 Enkelvegg 98 tre 202 spon gips 100 RW
icon
9.35 R 60 Enkelvegg 123 tre 202 gips 125 RW
9.35 R 60 Enkelvegg 123 tre 202 gips 125 RW
icon
9.38 EI 30 Påforingsvegg med trestender 36x73 mm RW 70
9.38 EI 30 Påforingsvegg med trestender 36x73 mm RW 70
icon
9.39 EI 60 Påforingsvegg med trestender 36x123 mm RW 123
9.39 EI 60 Påforingsvegg med trestender 36x123 mm RW 123
icon
9.40 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 mm vindsperre spon RW100
9.40 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 mm vindsperre spon RW100
icon
9.41 REI 30 Yttervegg av tre 36 48x148 mm vindsperre spon RW 150
9.41 REI 30 Yttervegg av tre 36 48x148 mm vindsperre spon RW 150
icon
9.42 REI 30 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
9.42 REI 30 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
icon
9.43 REI 30 Yttervegg av tre 48x148 mm GU gips RW 150
9.43 REI 30 Yttervegg av tre 48x148 mm GU gips RW 150
icon
9.45 - EI 30 Yttervegg av tre 36 x 73 mm RW70
9.45 - EI 30 Yttervegg av tre 36 x 73 mm RW70