53 results for "Konstruksjoner"
Konstruksjoner

Finn information og les mer om vores isoleringsprodukter.

Brandbeskyttelse

Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

Fritidsboliger og hytter (energikrav)

Finn anbefalte konstruksjoner for fritidsboliger. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag med stubbeloft.

Energieffektivitet

Gode, trygge og solide konstruksjoner med riktig valg av isolasjon, vil redusere byggets energiforbruk i hele byggets levetid.

Støy og isolering

Støy og isolering

Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK 10

Les mer om systemløsninger som har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømning.

Nybygg - TEK 10 byggeforskrifter

Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.

Blåseull

ROCKWOOL Blåseull er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonsplater.

VVS isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem.