20 results for "Konstruksjoner"
Konstruksjoner

Finn information og les mer om vores isoleringsprodukter.

Bæredyktighet

Bygningers bærekraft skal måles på konstruksjon- og bygningsnivå og ikke for det enkelte materiale.

Brandbeskyttelse

Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

Brannsikring

Brannsikring av stål, betong og ventilasjonskanaler.

VVS isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem.

Tak

Riktig isolering av tak er en av de mest effetive måtene å redusere energiforbruket i en bygning på.

ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

Gulv

Hvordan et gulv isoleres er avhengig av gulvets funksjon og utforming. ROCKWOOL isolasjon kan brukes i alle typer gulv enten det er lette eller tunge etasjeskiller, gulv på grunn eller gulv mot kryperom.

Vegg

ROCKWOOL har løsninger for mange typer vegger: Yttervegger, skillevegger, kjellervegger og utvendige fasader. ROCKWOOL steinull har mange innebygde kvaliteter og beskytter både mot kulde, varme, lyd og brann.

Energieffektivitet

Gode, trygge og solide konstruksjoner med riktig valg av isolasjon, vil redusere byggets energiforbruk i hele byggets levetid.