26 results for "Konstruksjoner"
ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

Nybygg - TEK 10 byggeforskrifter

Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.

Støy og isolering

Støy og isolering

Brandbeskyttelse

Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

TEK 10 - justeringer i forhold til TEK 07

Justeringer i TEK 10 i forhold til energitiltak og energirammer.

Fritidsboliger og hytter (energikrav)

Finn anbefalte konstruksjoner for fritidsboliger. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag med stubbeloft.

Konstruksjoner

Finn information og les mer om vores isoleringsprodukter.

VVS isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem.

TEK 10 - byggeregler

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

Monteringsveiledninger - TOPROCK - Utlegging på profilerte stålplater