82 results for "Konstruksjoner"
Konstruksjoner

Finn information og les mer om vores isoleringsprodukter.

ROCKWOOL
ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

ROCKWOOL
Blåseull

ROCKWOOL Blåseull er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonsplater.

ROCKWOOL
Støy og isolering

Støy og isolering

ROCKWOOL
VVS isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem.

ROCKWOOL
TEK 10 - byggeregler

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

ROCKWOOL
Monteringsveiledninger - TOPROCK - Utlegging på profilerte stålplater

ROCKWOOL
Tak

Riktig isolering av tak er en av de mest effetive måtene å redusere energiforbruket i en bygning på.

ROCKWOOL
Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK 10

Les mer om systemløsninger som har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømning.

ROCKWOOL
Brandbeskyttelse

Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

ROCKWOOL