44 results for "Konstruksjoner"
Konstruksjoner

Finn information og les mer om vores isoleringsprodukter.

Etterisolering av loft, yttervegger og tak

Etterisolering av loft, yttervegger og tak – få et tilbud!

Bæredyktighet

Bygningers bærekraft skal måles på konstruksjon- og bygningsnivå og ikke for det enkelte materiale.

Brandbeskyttelse

Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

Energieffektivitet

Gode, trygge og solide konstruksjoner med riktig valg av isolasjon, vil redusere byggets energiforbruk i hele byggets levetid.

Nybygg - TEK 10 byggeforskrifter

Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.

Fritidsboliger og hytter (energikrav)

Finn anbefalte konstruksjoner for fritidsboliger. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag med stubbeloft.

TEK 10 - byggeregler

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

REDAir MULTI System

REDAir MULTI er et helt uorganisk ventilert fasadesystem som gir et uavbrutt isolerende sjikt på utsiden av den bærende konstruksjonen.