423 results for "Fordele ved Rockwool isolering"
Miljømessige fordeler ved å isolere med ROCKWOOL

Miljømessige fordeler ved å isolere med ROCKWOOL.

ROCKWOOL
Fordeler ved ROCKWOOL isolasjon

Basisen i våre steinullprodukter er en av jordens uuttømmelige ressurser – vulkansk stein. Dette er grunnlaget for vår virksomhet, og det som gjør oss i stand til å tilby isolasjonsprodukter med unike fordeler.

ROCKWOOL
VVS isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem.

ROCKWOOL
Støy og isolering

Støy og isolering

ROCKWOOL
Isolering av sperretak

For isolering av sperretak benyttes sperrer av heltre eller I-bjelker. For å oppnå ønsket U-verdi skal tykkelsen ofte økes utover bjelkehøyden.

ROCKWOOL
Fukt og isolering

Fukt og isolering

ROCKWOOL
ROCKWOOL Retursystem

Du kan returnere isolasjonsrester som stammer fra montering av våre produkter. Det er viktig at det utelukkende legges rester av ROCKWOOL steinull i sekkene.

ROCKWOOL
ROCKWOOL® varemerket

Varemerket ROCKWOOL er et av de største aktiva i konsernet ROCKWOOL, og derfor godt beskyttet og forsvart av oss over hele verden.

ROCKWOOL
Isolering av bjelkelag mot kryperom/det fri

Finn produkter og informasjon om Isolering av bjelkelag mot kryperom/det fri

ROCKWOOL
Isolering av A-takstoler

ROCKWOOL