Beregningsprogrammer

Gratis online beregningsverktøy for arbeidet ditt.

10 results for "Beregningsprogram"
Beregningsprogram

Gratis online beregningsverktøy for arbeidet ditt.

CONLIT Brandsikring

Conlit brannsikring er et beregningsprogram som rask og enkelt hjelper deg med å dimensjonere Conlit til brannsikring av forskjellige stålkonstruksjoner.

REDAir FLEX beregner

Beregner avstand mellom skruer samt krav til uttrekksstyrke av skruer fra fasade.

REDAir LINK beregner

Beregn systemmengde, skrueavstand og få et tilbud.

ROCKTEC beregner

Isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner

ROCKWOOL MENGDEBEREGNER

Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

Energiprogram

ROCKWOOL Energiprogram gir deg muligheten til en kostnadsfri, raskt og enkel beregning av en bygnings U-verdi og energiforbruk.

CONLIT 300 monteringsveiledning

CONLIT 150 monteringsveiledning

REDAir FLEX FP

REDAir FLEX FP (Friksjonsplate). For optimal friksjon mellom LVL-lekt og REDAir plate. Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2. Metal DX51D AZ185MAC tykkelse 1,25 mm