Product picture, Støpeplate Pluss
Byggisolasjon

Støpeplate Pluss

ROCKWOOL Støpeplate Pluss er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Støpeplate Pluss har en to-sjikts oppbygging, med en hard overflate som tåler gangtrafikk i forbindelse med utlegging og støping, og en myk og fleksibel underside som tar opp mindre ujevnheter i underlaget. Støpeplate Pluss er lett å skjære til og tilpasse utspring, rørgjennomføringer etc. Platenes kompakte utførelse forhindrer at de knekker, vipper opp eller blåser bort.

Back

Anvendelse

ROCKWOOL Støpeplate Pluss brukes til isolering av gulv på grunn, innvendig isolering av ringmur og på kjellergulv hvor det skal støpes.

Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper
Varmekonduktivitet λD= 37 mW/mK EN 12939
Tykkelsesklasse T4 EN 823
Brannklasse A2 EN 13501-1
Trykkfasthet Ved 10% kompresjon, CS 25 kPa EN 826
Vannabsorpsjon Langtid WL(P) ≤ 3 kg/m²

Korttid WS ≤ 1 kg/m²
EN 12087, EN 1602
Punktlast PL(5) 400 N EN 12430
Beskrivelseskode MW-EN13162-T4-CS(10)25-PL(5)400-WS-WL(P)  
Produktsertifikat Sertifikat  
Sortiment
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Pk. pr. pall Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall m3 pr. pakke NOBB nr.
Enheter på pallen                    
  1200 600 50 12 4 34,56 2,88 1,73 0,14 30674915
  1200 600 80 10 3 21,6 2,16 1,73 0,17 29320744
  1200 600 100 12 2 17,28 1,44 1,73 0,14 30674923
  1200 600 150 8 2 11,52 1,44 1,73 0,22 29320751

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tilbake
Varmekonduktivitet λD= 37 mW/mK EN 12939
Tykkelsesklasse T4 EN 823
Brannklasse A2 EN 13501-1
Trykkfasthet Ved 10% kompresjon, CS 25 kPa EN 826
Vannabsorpsjon Langtid WL(P) ≤ 3 kg/m²

Korttid WS ≤ 1 kg/m²
EN 12087, EN 1602
Punktlast PL(5) 400 N EN 12430
Beskrivelseskode MW-EN13162-T4-CS(10)25-PL(5)400-WS-WL(P)  
Produktsertifikat Sertifikat  
Tilbake
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Pk. pr. pall Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall m3 pr. pakke NOBB nr.
Enheter på pallen                    
  1200 600 50 12 4 34,56 2,88 1,73 0,14 30674915
  1200 600 80 10 3 21,6 2,16 1,73 0,17 29320744
  1200 600 100 12 2 17,28 1,44 1,73 0,14 30674923
  1200 600 150 8 2 11,52 1,44 1,73 0,22 29320751

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Back

Finn nærmeste forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you