Product picture, RockTät Exp. Fogband, ROCKTETT Ekspanderende Fugebånd
Byggisolasjon

ROCKTETT Ekspanderende fugebånd

ROCKTETT Ekspanderende fugebånd er et forkomprimert, spesialimpregnert polyuretanskum som gir en permanent værbestandighet og tetthet mot slagregn. En effektiv og permanent diffusjonsåpen, elastisk fuge.